Olaga läkemedelsförsäljning på Internet

den 30 juni 2003

Det förekommer försäljning av läkemedel via svenskspråkiga hemsidor på Internet. Från säljarens sida är försäljningen olaglig och ur köparens perspektiv är den förenad med många risker. Läkemedelsverket vill därför återigen utfärda en kraftig varning för att köpa läkemedel via hemsidor på Internet.

Läkemedlen som säljs har inte undergått någon kontroll, och kan innehålla i stort sett vad som helst. Det har förekommit beslag av rena sockerpiller, likväl som tabletter som innehåller helt andra läkemedel än vad förpackningen anger. För den enskilde patienten kan detta innebära stora hälsorisker.

I de fall då försändelserna kommer från utlandet kan de stoppas i tullen och sedan förstöras, i enlighet med svensk lag.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies