Provförpackning blir startförpackning och startförpackning blir upptrappningsförpackning

den 24 april 2003

Enligt Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS) 1997:10,ändrad 2002:6, har termen provförpackning utgått och ersatts av "startförpackning". Det som tidigare kallades för startförpackning behöver därför ett nytt namn.

Denna typ av förpackning kommer att kallas UPPTRAPPNINGSFÖRPACKNING, i samråd med Läkemedelsverket och Socialstyrelsens termgrupp. Termgruppen består bl a av representanter från Landstingsförbundet, Apoteket, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsverket.

Definitionen på "Startförpackning" är en förpackning för högst en månads bruk som en patient får för att prova om han eller hon tål läkemedlet (tidigare provförpackning).

Definitionen på "Upptrappningsförpackning" är en förpackning som används vid upptrappning av läkemedelsdoseringen. Termen kommer i allmänhet inte användas på förpackningen utan främst i produktresumén och bipacksedeln.

Det finns för närvarande läkemedel med ordet start i preparatnamnet. Numera godkänns inte "start" i namnet eftersom det bland annat syftar på upptrappningsförpackning enligt den nya terminologin. Tidigare godkända namn ändras dock inte, likaså får tidigare godkända förpackningar med "startförpackning" tryckt på förpackningen vara kvar tills märkningen ska ändras.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies