Rapporter om biverkningar i samband med utbyte av läkemedel

den 16 september 2003

Sedan generiskt utbyte av läkemedel, dvs byte till likvärdiga läkemedel, infördes på apoteken i oktober 2002 och ett antal rapporter om biverkningar inkommit under våren beslutade Läkemedelsverket att utreda frågan.

Rapporterna kommer huvudsakligen från förskrivande läkare. Av dessa har en stor del av rapporterna gällt SSRI-preparat och i synnerhet Cipramil (citalopram) och dess generika produkter. Rapporterna har i några fall gällt minskad terapeutisk effekt, neurologiska och psykiatriska biverkningar såsom huvudvärk, muskelkramper, förvärrad epilepsi, ångest, aggressivitet, oro och yrsel. I flera fall är det osäkert vilket generikum som patienten har fått och som misstänkts ha orsakat den oönskade effekten.

Läkemedelsverket har analyserat stickprov av Cipramil (citalopram) och de två vanligaste angivna generiska produkterna. Vid analyserna har Läkemedelsverket funnit att halt, renhet, identitet och frisättning är godtagbar och stämmer med respektive produkts godkända specifikation.

Läkemedelsverket uppmanar sjukvården att fortsatt rapportera eventuella symtom som uppträder hos patienter i samband med generiskt utbyte samt att i samarbete med apoteken härleda den aktuella oönskade effekten till rätt läkemedel.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies