Regelvidrig marknadsföring av läkemedel 2000

den 21 januari 2003

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt marknadsföringen av läkemedel. Då Läkemedelsverket bedömer att det föreligger avsteg från läkemedelslagen §21 och Nämndens för bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) regelverk inhämtar Läkemedelsverket ofta läkemedelsindustrins egna etiska nämnds, NBL:s bedömning av fallet. Nedan ges information om ett antal ärenden som Läkemedelsverket initierade år 2000.

Tabell 1: Regelvidrig marknadsföring av läkemedel år 2000 

Som framgår av tabellen gäller nästan en tredjedel av marknadsföringsaktiviteterna marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten vilket är en klar ökning jämfört med tidigare år.

Läkemedelverket tar gärna emot information om marknadsföring av läkemedel som uppfattas som osaklig och vilseledande.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies