Risk för försämring av Myasthenia gravis vid behandling med Ketek (Telitromycin)

den 24 april 2003

Hastig försämring av myasthenia gravis hos patienter som behandlats med telitromycin har nyligen rapporterats från flera länder och i ett av fallen var utgången dödlig. Ökad muskelsvaghet, andnöd eller allvarlig akut andningssvikt inträffade redan inom några få timmar efter den första dosen av Ketek. Förvärrade symtom av myasthenia gravis har tidigare rapporterats i samband med behandling med andra antibiotika såsom aminoglykosider, makrolider och vissa fluorokinoloner.

Denna information har sänts ut till berörda läkare i samtliga länder där Ketek är marknadsfört. Rekommendationen är att läkemedlet bör inte användas av patienter med myastenia gravis för vilka andra medicinska alternativ finns tillgängliga. Produktresumén kommer att kompletteras med denna rekommendation.

Patienter med myasthenia gravis som måste behandlas med telitromycin skall rådas att omedelbart söka medicinsk vård om de upplever att deras symtom förvärras efter intag av läkemedlet.

Läkemedelsverket ber läkarkåren att rapportera observerade biverkningar av denna art till den regionala biverkningsenheten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies