Studier av Seroxat vid behandling av barn med depression utvärderas

den 18 juni 2003

Engelska läkemedelskontrollmyndigheten MHRA har efter en mångårig debatt om Seroxats (paroxetin) effekt/säkerhetsprofil och efter att ha värderat tre nyligen slutförda studier av deprimerade barn och ungdomar gått ut med nya rekommendationer för preparatet för denna patientkategori. Den massmediala uppmärksamheten i England har varit stor.

I Sverige är Seroxat ej godkänt för behandling av barn med depression men är ett av flera s.k. SSRI som används för sådan behandling. Läkemedelsverket värderar för närvarande den nytillkomna dokumentationen. Även i de övriga europeiska länderna pågår en utvärdering av de aktuella studierna.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies