Uppföljande information om hyposensibilisering med "Alutard SQ Timotej" och "Alutard SQ 5-Gräs"

den 29 juli 2003

Läkemedelsverket informerade i maj i år om en utredning med anledning av rapporter tidigare under året om allvarliga allergiska reaktioner vid hyposensibilisering med "Alutard SQ 5-Gräs" eller "Alutard SQ Timotej".

Tillverkaren har nu avslutat sin analys av aktuella batcher utan fynd av avvikelser, felaktigheter eller förändringar. Läkemedelsverket har därför accepterat att tillverkaren går ut med information till sjukvården om återgång till ursprunglig doseringsrekommendation.

Skärpt försiktighet bör dock även fortsättningsvis iakttas och Läkemedelsverket kommer att följa upp eventuella nya liknande fallrapporter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies