Utredning om fosterpåverkan av smärtstillande läkemedel

den 20 november 2003

Läkemedelsverket deltar i en europeisk utredning om användning av vissa smärtstillande läkemedel under graviditet. De smärtstillande läkemedlen som berörs är gruppen NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) och acetylsalicylsyra. Exempel på NSAID är ibuprofen (t.ex. Ipren) och naproxen (t.ex. Naprosyn). De risker som utreds rör påverkan på livmoderns funktion och fostret. Paracetamol (t.ex. Alvedon, Panodil) hör inte till de berörda läkemedlen och omfattas inte av utredningen.

Två studier i den medicinska tidskriften British Medical Journal har rapporterat en ökad risk för missfall vid medicinering med NSAID. En annan studie baserad på det svenska Medicinska Födelseregistret visade på en högre förekomst av hjärtmissbildning hos barn till mödrar som tagit NSAID under graviditeten. Missbildningarna var i de flesta fall av lindrigare art.

Det är ännu inte klarlagt om ökningarna beror på användning av NSAID, eller om andra orsaker kan ligga bakom. Om det finns ett samband så är det troligen kopplat till ett långvarigt läkemedelsbruk.

Sannolikt låg risk

NSAID och acetylsalicylsyra har sannolikt använts av ett mycket stort antal gravida kvinnor som fött friska barn, vilket talar för att den eventuella risken för missbildning är mycket låg.

Läkemedelsverkets rekommendation

Det är sedan tidigare känt att acetylsalicylsyra och NSAID inte skall användas under slutet av graviditeten. Nu rekommenderar Läkemedelsverket att, i avvaktan på utredningens resultat, läkemedlen inte heller bör användas under graviditetens tidigare stadier, annat än efter särskilt övervägande från läkare.

Om du har frågor om din medicinering rekommenderas att du diskuterar dessa med din läkare eller mödravårdscentral.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies