Varning för användning av okända kinesiska örtpreparat

den 5 juni 2003

Hälsovårdsministeriet i Nya Zeeland har beordrat tillbakadragande från marknaden av ett stort antal kinesiska örtpreparat. Skälet till detta är att man funnit att preparaten innehåller tillsatser av läkemedel eller giftiga substanser.

Preparaten är inte godkända som naturläkemedel i Sverige men det är okänt om de aktuella preparaten säljs här under annan beteckning. Läkemedelsverket vill ändå informera om problemet eftersom dessa preparat och andra liknande produkter kan dyka upp på den svenska marknaden.

De aktuella preparaten och respektive tillsats framgår nedan.

Preparat Tillsats Kommentar

Guan Xin Su He

Long Dan Xie Gan Wan

Zhiyuan Xinqinkeli

"aristolochic acid" Substansen kan medföra svår njurskada och cancer i urinvägarna
Wei Ge Wang sildenafil Samma substans som i Viagra
Sang Ju Gan Mao Pian diklofenak och klorfeniramin Ett NSAID och ett antihistamin
Yen Qiao Jie Du Oian diklofenak, klorfeniramin och paracetamol Ett NSAID, ett antihistamin och ett analgetikum
Niu Huang Jie Du Pian arsenik Ett välkänt gift
Xiaoke Wan glibenklamid Ett diabetesmedel
Shuen Feng ketokonazol Ett svampmedel
Dezgong efedrin En vasokonstriktor

 

Tillsatserna av läkemedel skulle delvis kunna förklara varför en del patienter upplever god effekt av denna typ av produkter. I Sverige ledde oväntat god effekt av en hudkräm som såldes via postorder för några år sedan till att man avslöjade att den innehöll starka glukokortikoider.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies