Apoteksmonopolet och handel med läkemedel

den 9 december 2004

I väntan på EG-domstolens dom i frågan om apoteksmonopolet får Läkemedelsverket en del frågor. Hur detaljhandeln med läkemedel ska anpassas till den kommande domen är emellertid en fråga för riksdag och regering, och blir först därefter Läkemedelsverkets att hantera.

Frågan om Apotekets monopol på att sälja läkemedel prövas just nu i EG-domstolen, och dom väntas komma i början av 2005. Redan nu har Läkemedelsverket kontaktats av aktörer som vill ansöka om tillstånd att sälja receptfria läkemedel. Läkemedelsverket kan emellertid inte bevilja sådant tillstånd då regelverket (lag (1996:1152) om handel med läkemedel) anger att regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor sådan handel får bedrivas.

Riksdag och regering avgör

När domen om Apotekets monopol har avkunnats, avgör riksdag och regering på vilket sätt detaljhandeln med läkemedel i Sverige ska anpassas till domens innehåll. Först därefter kan det bli Läkemedelverkets ansvar att hantera dessa frågor vidare.

Tillstånd att hantera läkemedel

Det har förekommit uppgifter i media om att Läkemedelsverket har gett tillstånd till olika aktörer att sälja receptfria läkemedel. Det som skett är emellertid att ett antal aktörer har ansökt om och beviljats partihandelstillstånd, det vill säga tillstånd att hantera läkemedel. Ett partihandelstillstånd innebär att man får sälja läkemedel till andra som har partihandelstillstånd eller till den som får bedriva detaljhandel (det vill säga till Apoteket AB). Regelverk kring partihandelstillstånd finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd för partihandel med läkemedel, LVFS 1997:3.

Bakgrund

Den 30 maj 2001 sålde företaget Bringwell nikotintuggummi i sin butik i Stockholm. Läkemedelsverket polisanmälde dåvarande vd Krister Hanner, som nu står åtalad i Stockholms tingsrätt för brott mot läkemedelslagen.

Tingsrätten har ställt fem frågor till EG-domstolen som rör huruvida Apoteket AB:s monopol på detaljhandel är förenligt med EG-rätten. Förhandlingar i målet hölls den 20 januari 2004 och Generaladvokaten lämnade sitt yttrande den 25 maj. EG-domstolen beräknas avkunna dom i början av 2005.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies