Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) startar ny utredning av Cox-2-hämmare

den 22 oktober 2004

Nedan sammanfattas dagens pressmeddelande från EMEA.

”EU-kommissionen har gett i uppdrag till EMEA att göra en utredning om Cox-2-hämmare (Arcoxia, Bextra, Celebra, Dynastat och samt ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige). EMEA:s vetenskapliga kommittée för humanläkemedel, CHMP, kommer att värdera alla aspekter på Cox-2-hämmarnas hjärt-kärlsäkerhet (till exempel hjärtinfarkt, stroke, förhöjt blodtryck, hjärtsvikt).

CHMP värderade 2003 Cox-2-hämmarna och kommer nu att göra en genomgång av tidigare och nytillkomna data. Syftet med denna genomgång är att utreda om det finns ett behov att ändra godkännandena eller produktinformationen samt bedöma behovet av nya studier. Utfallet av genomgången kommer att publiceras på EMEA:s hemsida så snart kommittén har kommit till en slutsats.”

Läkemedelsverket har tidigare (den 1 oktober) informerat om hur man bör förhålla sig till läkemedel i den aktuella läkemedelsgruppen, se länk nedan.

Behandling med Cox-2-hämmare bör endast ges till patienter med hög risk för gastro-intestinala biverkningar. Begränsad behandlingstid bör eftersträvas. Patienter som står på långtidsbehandling med dessa läkemedel rekommenderas att i samband med nästa återbesök diskutera läkemedelsvalet med sin läkare. 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Externa länkar

     
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies