Ficortril och Uniderm, kutana lösningar 1 % för hårbotten är inte längre tillgängliga men däremot betydligt dyrare ex tempore - beredningar

den 29 mars 2004

I drygt två decennier har Ficortril och Uniderm kutana lösningar med innehåll av hydrokortison för användning framför allt i hårbotten varit godkända läkemedel i Sverige. Uniderm kutan lösning avregistrerades 2003-12-31 på initiativ av Schering-Plough, som innehade försäljningstillståndet. Eftersom Ficortril kutan lösning fanns att tillgå hade Läkemedelsverket inga invändningar mot avregistreringen.

Läkemedelsverket har dock nyligen fått kännedom om att Pfizer, som marknadsför Ficortril kutan lösning, för närvarande inte producerar produkten.

Läkemedelsverket vill informera om att Apotekets produktion och laboratorier (APL) tillverkar hydrokortison 1% lösning ex tempore och också förbereder en lagerprodukt. Allt fler läkemedel med förhållandevis små volymer försvinner från marknaden. Denna utveckling är olycklig eftersom övergången till ex tempore-beredningar innebär praktiska problem för såväl hälso- och sjukvården som för apoteksväsendet. Dessutom innebär den ökade kostnader. Utifrån försäljningen i januari 2003 av Ficortril och Uniderm 1% hydrokortisonlösning för kutant bruk kan den årliga direkta kostnadsökningen vid övergång till ex tempore-tillverkning enbart för denna typ av preparat beräknas uppgå till cirka 12 miljoner kronor.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies