Folieförpackning för Betapred ska klippas eller rivas upp

den 22 april 2004

Betapred är ett kortisonliknande läkemedel som används för att dämpa inflammation och allergiska reaktioner. Vid svåra allergiska reaktioner tas ett tiotal tabletter, upplösta i vatten.

Betapred-tabletter såldes under många år i glasburk, men sedan ett par år tillbaka är tabletterna i stället förpackade i en så kallad "stripsförpackning" av plastfolie.

Stripsförpackningen har fått kritik både från sjukvård och Astma- och Allergiförbundet, då den har varit svårare att handha än burken, särskilt i akuta situationer, när man har försökt trycka ut tabletterna ur förpackningen.

Med anledning av detta vill Läkemedelsverket poängtera att stripsförpackningen är avsedd att klippas eller rivas upp. Tabletterna ska inte tryckas ut ur förpackningen, då detta kan ta lång tid och vara svårt i en akut situation.

Enligt den italienska tillverkaren Sigma Tau är det möjligt att glasburken åter kommer att tas i bruk som förpackning för tabletterna. I så fall kommer den troligen att finnas tillgänglig under andra hälften av 2004.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies