Gemensam brevlåda för elektroniska recept

den 21 juni 2004

Andelen recept som överförs elektroniskt ökar stadigt. Läkemedelsverket välkomnar denna utveckling då elektroniska recept kan öka säkerheten i recepthanteringen. Från och med den 14 juni finns en nationell receptbrevlåda tillgänglig. E-recept som skickas till receptbrevlådan är tillgängliga för alla apotek i Sverige. Det innebär att patienten/apotekskunden kan hämta sitt recept på vilket apotek som helst i Sverige. Möjligheten att skicka e-recept till specifikt apotek kommer fortfarande finnas kvar men innebär att e-receptet inte tillgängligt för övriga apotek. Mer information om den nationella receptbrevlådan finns på Apoteket ABs hemsida.

Läkemedelsverket vill i samband med detta poängtera vikten av att avtal kring överföring av recept upprättas mellan förskrivare/sjukvårdshuvudman och apotek. Dessa avtal skall innefatta krav på en säker och korrekt överföring av recepten (se 36 § receptföreskriften, LVFS 1997:10).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Externa länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies