Hjärt-kärlbiverkningar - även av naproxen?

den 21 december 2004

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration, FDA, konstaterar i ett uttalande på sin hemsida att preliminär information från en studie av naproxen vid behandling av patienter med risk att utveckla Alzheimers sjukdom ger misstanke om ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar inklusive stroke. Studien, som sponsrats av National Institute of Health, NIH, har avbrutits delvis på grund av att celecoxib ingick i en av de tre behandlingsarmarna.

Tidigare har flera studier vid behandling av patienter med reumatiska sjukdomar givit resultat som snarast talat för en skyddande effekt av naproxen på hjärta och kärl och först när data från den avbrutna studien analyserats och sammanvägts med tidigare studieresultat kan en värdering göras. I den värderingen skall också vägas in den mångåriga kliniska erfarenheten från behandling av ett stort antal patienter med såväl reumatiska som andra sjukdomar.

I Sverige ingår naproxen i:

  • Aleve
  • Alpoxen
  • Momendol
  • Naprosyn
  • Naprosyn Entero
  • Naproxen Astrazeneca
  • Naproxen NM Pharma 
  • Pronaxen

Aleve är godkänt för receptfri försäljning. Läkemedelsverket framhåller att det är viktigt att för Aleve, liksom för andra läkemedel, följa rekommendationerna i bipacksedeln. Aleve rekommenderas vid smärta i högst fem och vid feber i högst tre dagar. Vid längre tids besvär än dessa rekommenderas kontakt med läkare.

 

För mer information se länk i högerspalten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies