Internetbutik säljer epilepsimedlet Topimax som bantningspreparat

den 27 september 2004

Det händer ofta att läkemedel på Internet marknadsförs för behandling av sjukdomar som de inte är avsedda för att behandla. Ett nytt sådant exempel är läkemedlet Topimax (topiramat), ett läkemedel mot epilepsi.

På Internet säljs läkemedlet som ett bantningspreparat, en användning som kan medföra stora hälsorisker för konsumenten.

Korrekt ordinerat och doserat är Topimax ett värdefullt läkemedel vid behandling av epilepsi.

Läkemedelsverket vill endast utfärda en varning för användning av Topimax som bantningspreparat.

Bland de mycket vanliga biverkningarna för läkemedlet (hos fler än en av tio patienter) ses yrsel, trötthet, nervositet, psykisk förvirring, koordinationssvårigheter, myrkrypningar, synrubbning, och talsvårigheter.

Illamående, impotens, depression, upprymdhet och ångest kan nämnas bland de vanliga biverkningarna (hos fler än en av hundra patienter).

Läkemedlet kan försämra reaktionsförmågan i samband med bilkörning.

Topimax medför risk för fosterskador under graviditet, något som är särskilt allvarligt eftersom läkemedlet minskar effekten av p-piller.

Nedan listas några av de mer generella farorna med att köpa receptbelagda läkemedel över Internet.

  • Att använda receptbelagda läkemedel utan regelrätt ordination från läkare kan medföra stora hälsorisker. Anledningen till att ett läkemedel är receptbelagt är bland annat för att läkaren ska göra en individuell bedömning om läkemedlet är lämpligt för just dig.
  • Det finns inga garantier för att det du köper verkligen innehåller vad som anges på förpackningen. Tullen har gjort beslag där läkemedelsförpackningar i vissa fall visat sig innehålla helt andra läkemedel än vad som angetts på förpackningen, och i andra fall rena sockerpiller.
  • Läkemedelsförsäkringen gäller ej för läkemedel inköpta via Internet. Vid eventuella skador till följd av läkemedelsbehandlingen utbetalas inga ersättningar.
  • Det är dyrt. Högkostnadsskyddet som ger rabatt på läkemedelsinköp på apotek gäller ej. Priserna på Internet är därtill ofta mycket högre än på apoteket. Om ditt paket skulle stoppas i tullen kommer innehållet med största sannolikhet förverkas (förstöras).


För mer bakgrund och information om läkemedelshandel över Internet, se Läkemedelsverkets tidigare publicerade artiklar i ämnet. 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies