”Kinesiskt örtpreparat” innehåller potensläkemedel

den 27 oktober 2004

En produkt som marknadsförs på Internet under namnet Yong Gang, ska enligt uppgift från den svenska försäljaren innehålla traditionella kinesiska örter som ökar mannens sexuella förmåga. Analyser gjorda vid Läkemedelsverkets laboratorium har nu visat att tabletterna innehåller läkemedelssubstansen tadalafil. Tadalafil ingår i det registrerade läkemedlet Cialis som används för behandling av erektionsproblem.

Tadalafil och liknande medel mot erektionsproblem ska inte användas av personer som samtidigt tar vissa läkemedel mot kärlkramp, och ej heller vid vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Försäljningen av Yong Gang är olaglig och Läkemedelsverket vill varna för användning av ”örtpreparatet”.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies