Koffein Recip - Receptbeläggning av förpackningarna 100 och 250 tabletter

den 5 oktober 2004

Tillhandahållande av ny receptfri förpackning med 30 tabletter

Fyra svenska fall av allvarlig förgiftning, med dödlig utgång, efter intag av större mängd koffeintabletter publicerades i Forensic Science International 6 januari 2004. Därefter följde en diskussion på Läkemedelsverket angående tillgängligheten av tabletter innehållande koffein. Artikeln uppmärksammades även i media.

Koffein Recip har försålts som receptfri vara i förpackningar innehållande 100 respektive 250 tabletter per burk, men kommer nu att förses med receptbeläggning. En receptfri förpackning av Koffein Recip med 30 tabletter kommer dock att tillhandahållas. Beslutet träder i kraft den 5 oktober 2004.

Läkemedelsverket är ålagd att se över de problem som kan uppstå vid läkemedelsanvändning.

För att minska risken att läkemedel kan användas på ett icke ändamålsenligt sätt, kan utökad varningstext i produktinformationen eller på förpackningen, minskning av antalet tabletter per förpackning och/eller att receptbelägga läkemedel, vara åtgärder för att minska risken för icke ändamålsenlig användning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies