Kvicksilver och läkemedel

den 16 september 2004

Bakgrund

Tiomersal är en kvicksilverförening som används som konserveringsmedel. Ämnet har ingått i vacciner och vissa andra preparat över hela världen sedan femtiotalet och ett mycket stort antal doser (flera miljarder) har givits.

En grupp inom den europeiska läkemedelsmyndigheten har bedömt de risker som användning av kvicksilverinnehållande läkemedel skulle kunna medföra. Deras slutsats var att tiomersal, i de doser som det är frågan om, inte medför risk för biverkningar förutom en ökad risk för överkänslighetsreaktioner. Det finns därför inte något skäl att förbjuda tiomersal men tillverkarna uppmanas att söka alternativ. Risken för överkänslighetsreaktioner finns införd i produktresuméer och bipacksedlar.

Mängderna som används är mycket små. I vacciner används 50 mikrogram (dvs. 50 miljondels gram) per dos och av den mängden utgörs hälften av kvicksilver.

Tiomersal ingår inte som konserveringsmedel i de vacciner som används i barnvaccinationsprogrammet.

Vid värdering av preparat som innehåller tiomersal eller liknande konserveringsmedel, åläggs tillverkarna att redogöra för sina planer att avlägsna/ byta ut konserveringsmedlet. Det har emellertid visat sig att det inte alltid går att avlägsna konserveringsmedlet utan att negativt påverka preparatets effekt. Dock går man, när så är möjligt, ifrån tiomersal, och flera vacciner som tidigare innehöll tiomersal är nu utan konserveringsmedel.

Läkemedel där kvicksilver ingår som konserveringsmedel

I följande produkter används kvicksilver som konserveringsmedel. Tiomersal utgörs till ca 50% av kvicksilver. Mängdangivelserna för tiomersal nedan skall därför halveras för att få mängden kvicksilver.

Tiomersal (mängd 50 mikrogram/dos)

Vacciner

 • FLUVAX INJEKTIONSVÄTSKA 45 MIKROGRAM/ML (influensa)

Övriga produkter

 • VARIDASE PULVER TILL LÖSNING FÖR LOKAL APPLIKATION 125000 E (100 mikrogram/ml färdigberedd lösning)
 • VOLTAREN OPHTA ÖGONDROPPAR 1 MG/ML (40 mikrogram/ml)

Fenylkvicksilvernitrat (20 mikrogram/dos)

 • MYOCRISIN INJEKTIONSVÄTSKA 20 MG/ML
 • MYOCRISIN INJEKTIONSVÄTSKA 40 MG/ML
 • MYOCRISIN INJEKTIONSVÄTSKA 100 MG/ML
 • CHLOROMYCETIN ÖGONDROPPAR, LÖSNING 5 MG/ML

Läkemedel där kvicksilver ingår i tillverkningen

I nedanstående influensavacciner ingår tiomersal vid tillverkning men tillsätts inte som konserveringsmedel. Halterna är ca 10 gånger lägre än i ovan uppräknade vacciner där tiomersal ingår som konserveringsmedel.

 • Fluvirin, INJEKTIONSVÄTSKA, SUSPENSION
 • FLUARIX, INJEKTIONSVÄTSKA, SUSPENSION

Kvicksilver används också i tillverkningen av nedan angivna vacciner. Halterna är här ca 3000 gånger lägre än där kvicksilver används som konserveringsmedel.

 • Engerix B ( hepatit B)
 • Infanrix Penta (difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och polio)
 • Infanrix Hexa (difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Hib)
 • Pentavac (difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib)
 • Hexavac (difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Hib)
   
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies