Läkemedelsverkets förnyade värdering av det smärtstillande läkemedlet dextropropoxifen

den 23 juni 2004

Efter en ny utredning har Läkemedelsverket kommit fram till att produkter som innehåller enbart dextropropoxifen (här förkortat DXP) fortfarande behövs vid behandling av smärta hos vissa noggrant utvalda patienter.

Dextropropoxifen har funnits på den svenska marknaden i mer än 30 år och riskerna för förgiftningsfall uppmärksammades tidigt. Olika informationsinsatser och andra åtgärder genom åren har gjort försäljningen av DXP har minskat och antalet förgiftningsfall och akuta dödsfall där DXP varit inblandat har också minskat kraftigt. Genomförda åtgärder har alltså medfört en tydlig effekt. Preliminära uppgifter för 2003 visar på en fortsatt nedgång.

Huvudpunkter i utredningen:

  • DXP har en plats vid behandling av måttlig till svår smärta.
  • Man bör endast använda DXP i utvalda fall. Särskilt försiktig bör man vara vid behandling av personer med missbruksproblem eller depressionsbesvär och om man samtidigt använder andra läkemedel som korsreagerar med DXP.
  • äkemedlet ska inte användas tillsammans med alkohol.
  • Fasta kombinationer, dvs där DXP kombineras med annat läkemedel i samma tablett, bör ej användas. Det beror på att doseringen är individuell för varje patient och det är svårt att få en lagom mängd av de olika ingående ämnena när alla finns i samma tablett. Man bör istället använda läkemedel med enbart DXP och vid behov kombinera med andra läkemedel separat.
  • För att få bästa smärtstillande effekt kombinerar man ofta DXP separat med paracetamol i individuell dos.
  • Det är viktigt att följa upp behandlingen noga vad gäller effekt och biverkningar och att anpassa dosen individuellt.
  • Varningstext finns både i bipacksedeln, som medföljer förpackningen, och utanpå askarna.

 

Tabell. Produkter innehållande dextropropoxifen.
(Godkända per 2004-05-17)

Produkt Styrka dextropropoxifen
Doloxene50 mg
Doloxene 100 mg
Dexofen 50 mg
Dexofen 100 mg
Distalgesic32,5 mg + paracetamol 325 mg
Paraflex comp45 mg + acetylsalicylsyra 500 mg
+ klorzoxazone 125 mg

 

Läkemedelsverket kommer att fortsätta informera om att förskrivningen bör begränsas till vissa patientgrupper och följa upp försäljningsstatistiken och antalet förgiftningsfall.

En ny översyn av förpackningsstorlekar och receptgiltighet ska också göras.

 


 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies