Levaxin och Euthyrox

den 12 maj 2004

Lika - men varför inte utbytbara i utbytbarhetssystemet?

Läkemedelsverket har bedömt att Levaxin och Euthyrox, som båda innehåller levotyroxinnatrium som aktiv substans, inte är utbytbara. Nedan ger vi bakgrunden till bedömningen.

För att läkemedel ska bedömas som utbytbara ska de vara medicinskt likvärdiga och uppfylla vissa kriterier (se länk i högerspalten). Läkemedlen skall till exempel innehålla samma aktiva beståndsdel, i samma mängd och de skall ha samma beredningsform, undantag gäller för utbytbarhet mellan kapslar och tabletter om de har en snabb upplösning i mag-tarmkanalen.

Hur kommer det sig då att Levaxin och Euthyrox ej bedömts utbytbara?

När ett läkemedel har ett snävt terapeutiskt intervall kan relativt små förändringar i plasmakoncentration hos en enskild individ ha terapeutisk betydelse. Levotyroxin är ett sådant läkemedel och kontroll av tyreodeahormonstatus kan tänkas krävas vid övergång från den ena produkten till den andra. Bioekvivalens är inte heller visad mellan preparaten.

Det är dock angeläget att framhålla att det faktum att läkemedlen ej bedöms som utbytbara, inte innebär att en patient inte kan få en god behandling med båda produkterna. Levaxin och Euthyrox bedöms ge samma förutsättningar för framgångsrik terapi efter individuell dostiterering, men patienterna bör ej alternera mellan produkterna.
 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies