Litozin får säljas trots förbudsbeslut

den 28 maj 2004

Produkten Litozin som tidigare stoppats av Läkemedelsverket, får åter säljas enligt beslut den 17 maj i kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten har inte prövat målet i sak, men man har tagit ställning till om Läkemedelsverkets förbudsbeslut kan upphävas tills länsrätten har gjort sin sakprövning. Resultatet blev att kammarrätten beslutade om s.k. inhibition vilket betyder att Litozin får fortsätta säljas tills länsrätten har tagit ställning i själva sakfrågan.

Kammarrätten har i detta mål gjort ett antagande att en irreparabel skada kan uppstå för bolaget, om det längre fram visar sig att högre instans anser att Läkemedelsverket fattat ett felaktigt beslut. Kammarrätten anser här att folkhälsorisken i det avseendet inte väger lika tungt som en risk för ekonomisk skada för bolaget.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies