Litozin klassificeras som läkemedel

den 21 april 2004

Läkemedelsverket bedömer att nyponpreparatet Litozin är ett läkemedel, enligt läkemedelslagen. Produkten får därför inte säljas, såvida den inte först godkänns av Läkemedelsverket, med de krav på säkerhet och effekt som gäller för läkemedel. Läkemedelslagen är till för att garantera att de läkemedel som säljs i Sverige är säkra och effektiva. Utan lagstiftning skulle det vara fritt fram för bedrägeri och kvacksalveri.

Det finns många läkemedel som har ett naturligt ursprung, även bland de som inte klassificeras som naturläkemedel. Det går däremot inte att ta ett naturligt ursprung som en garanti för att ett preparat är verksamt mot sjukdomar och ofarligt.

Kosttillskott eller läkemedel?

Läkemedelslagen säger att ett läkemedel är en vara som är avsedd att ges till människor eller djur i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom.

Det är alltså inte produkten i sig som avgör om den skall klassas som ett läkemedel eller inte – det är avsikten som är det centrala i sammanhanget.

Det är inte tillåtet att sälja kosttillskott (av naturligt eller annat ursprung) med påståenden om att de lindrar till exempel ledvärk eller andra sjukdomsbesvär. Läkemedelslagen säger att sådana varor då klassificeras som läkemedel eller naturläkemedel, och måste godkännas av Läkemedelsverket innan de får säljas.

Läkemedelslagen skyddar konsumenter

Läkemedelslagen är till för att skydda människor och Läkemedelsverket är skyldigt att bevaka att lagen efterlevs. Syftet med lagstiftningen är att patienter ska få tillgång till läkemedel och naturläkemedel som är säkra och effektiva att använda.

De läkemedel och naturläkemedel som säljs i Sverige har alla noga kontrollerats vad gäller säkerhet och effekt.

Litozin och glukosamin

Både ifråga om Litozin och glukosamin gjordes enligt Läkemedelsverkets uppfattning påståenden om medicinsk effekt, trots att tillverkarna sålde produkterna som kosttillskott. Läkemedelsverket är då skyldigt att förbjuda fortsatt försäljning. Det är förståeligt att konsumenter som har upplevt att de har blivit hjälpta av Litozin blir upprörda över att försäljningen upphör, men Läkemedelsverket måste följa lagen.

Glukosamin säljs idag via Apoteket som ett godkänt läkemedel, men för Litozin har ännu ingen ansökan om godkännande inkommit från tillverkaren.

Om Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en statlig myndighet. Verksamheten är inte skattefinansierad, utan betalas av företagen som vill få sina läkemedel/naturläkemedel granskade för att erhålla försäljningstillstånd. Avgifterna godkänns av regeringen, och är satta för att täcka verkets handläggningskostnader. Summan som företagen betalar är densamma oavsett om läkemedlen blir godkända eller ej.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies