Mer information om Vioxx och andra liknande läkemedel

den 5 oktober 2004

Läkemedelsverket informerade den 30 september på hemsidan om att läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme (MSD) hade beslutat att dra tillbaka läkemedlet Vioxx (rofecoxib) i hela världen. Patienter som använde Vioxx uppmanades att avbryta sin behandling.

Bakgrunden till att Vioxx drogs in var en vetenskaplig studie på läkemedlet, där man ville undersöka om Vioxx kunde förebygga återfall av polyper i tjocktarmen (polyper i tjocktarmen kan i vissa fall leda till cancer). Resultaten från studien visade att de patienter som behandlades med Vioxx hade en nästan dubbelt så stor risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, jämfört med de patienter som behandlades med placebo (sockerpiller).
Riskökningen blev tydlig efter mer än 18 månaders behandling.

Nu undrar många vad indragningen av Vioxx innebär för andra liknande läkemedel, så kallade coxiber eller COX-2-hämmare.
I nuläget går det inte att utesluta att andra COX-2-hämmare kan medföra en liknande riskökning för hjärt-kärlsjukdom som Vioxx. Det finns dock vissa skillnader i hur de olika COX-2-hämmarna verkar som talar för att säkerheten för andra preparat kan avvika från vad som visats för Vioxx.

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt nytillkommen säkerhetsinformation för COX-2-hämmarna. Det finns ett antal pågående studier som inom kort förhoppningsvis kan ytterligare belysa säkerheten med COX-2-hämmarna. I utredningsarbetet kommer Läkemedelsverket att samarbeta med de andra europeiska läkemedelsmyndigheterna och den amerikanska motsvarigheten FDA (Food and Drug Administration).

Vid behandling med COX-2-hämmare är det viktigt att man inte använder mer läkemedel än nödvändigt och att behandlingstiden begränsas. Läkaren måste bedöma läkemedlens för- och nackdelar för varje enskild patient.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies