NSAID-läkemedel under graviditet - EU-utredning om risk för fosterpåverkan

den 28 juni 2004

I Sverige finns flera smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel som verkar genom att hämma prostaglandinsyntesen (acetylsalicylsyra, NSAID och coxiber). De finns både som receptfria och receptbelagda preparat. Dessa läkemedel har sedan tidigare varningar mot användning i slutet av graviditeten. Läkemedelsverket har nu medverkat i en EU-utredning där man undersökt riskerna med att använda dessa medel under hela graviditeten.

Utredningen kom fram till att det inte går att utesluta negativa effekter vid användning av dessa läkemedel även i tidig graviditet. Data från olika studier har visat att det möjligen kan finnas ett samband mellan användning i tidig graviditet och tidiga missfall och vissa missbildningar. Det är samtidigt viktigt att framhålla att dessa läkemedel sannolikt använts av ett mycket stort antal gravida kvinnor som fött friska barn, vilket talar för att risken för missbildning, om den finns, är mycket låg.

Läkemedelsverkets rekommendation

Under graviditetens första 6 månader (den första och andra trimestern) skall man endast använda dessa läkemedel om det är absolut nödvändigt och endast efter läkares ordination. Dosen bör då vara så låg och behandlingstiden så kort som möjligt. I slutet av graviditeten ska medlen ej användas. Bruk under graviditetens sista 3 månader (tredje trimestern) och runt väntad förlossning innebär risk för negativ påverkan på fostret och kan även ge förlängd blödningstid och försämrade livmoderssammandragningar hos modern.

Även kvinnor som planerar graviditet bör undvika bruk av dessa läkemedel med tanke på den möjligen ökade risken för tidigt missfall.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies