Proscar och prostatacancer – Läkemedelsverkets bedömning

den 14 juli 2004

Under de senaste dagarna har det publicerats tidningsartiklar om ett samband mellan läkemedlet Proscar och prostatacancer. Proscar är ett läkemedel som används för att minska besvär med att tömma urinblåsan vid godartad prostataförstoring. Den aktiva substansen i Proscar heter finasterid.

De vetenskapliga studier som ligger till grund för tidningsartiklarna är gjorda på genförändrade möss. De genförändrade mössen har inte fått finasterid, men en teoretisk cancerrisk har påvisats som skulle kunna ha betydelse för verkan av detta läkemedel.

Tidigare cancerstudier som har gjorts på icke genförändrade djur, där djuren har fått finasterid har dock inte visat på någon ökad cancerrisk.

En annan vetenskaplig studie på finasterid som har citerats i massmedia är en stor klinisk studie på närmare 19 000 män. Männen behandlades med finasterid eller placebo (sockerpiller) under 7 års tid. Syftet med studien var att undersöka om behandling med finasterid minskade risken för prostatacancer.

Bland de män som fullföljde studien sågs totalt sett en lägre förekomst av cancer hos dem som hade fått finasterid. Dock hade de ett större antal tumörer av sannolikt allvarligare karaktär än placebogruppen.

Sammanfattningsvis bedömer Läkemedelsverket att nyttan med finasterid och andra läkemedel med samma verkningsmekanism, överväger riskerna vid behandling av godartad prostataförstoring.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies