Tegretol Retard och Trimonil Retard ej utbytbara på apotek

den 27 september 2004

Läkemedelsverket har bedömt att Tegretol Retard och Trimonil Retard, som båda innehåller karbamazepin som aktiv substans, inte är utbytbara.

Bedömningen grundas på indikationen epilepsi. För övriga indikationer bedöms att utbyte på apotek skulle kunnat gälla, men det befintliga nationella utbytessystemet ger inte utrymme för särskillnad mellan indikationer.

Beslutet för Tegretol Retard och Trimonil Retard baseras på samma kliniska bedömning som Läkemedelsverket tillämpat vid bedömningen av utbytbarhet av gabapentinprodukterna Neurontin och Gabapentin. Se artikel om Neurontin och Gabapentin Nycomed som länk i högerspalten, för mer utförlig bakgrundsinformation och beslutsgrund.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies