Viktig information om hjärtkärlbiverkningar vid användning av celecoxib (Celebra och Onsenal)

den 20 december 2004

Data från en långtidsstudie med celecoxib visar en ökad risk för hjärtkärlbiverkningar såsom hjärtinfarkt och stroke.

Idag har data från en långtidsstudie med celecoxib (godkänt som Celebra och Onsenal) på patienter med tjocktarmspolyper presenterats för Läkemedelsverket. Dessa data visar en ökad risk för hjärtkärlbiverkningar, såsom hjärtinfarkt och stroke. Utifrån dessa resultat har studien, som har pågått över tre år, avbrutits.

Den 30 september 2004 drogs Vioxx (rofecoxib) från marknaden efter att en studie visat fördubblad risk för hjärtkärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt och stroke. Även för Bextra (valdecoxib) finns data som visar ökad risk för sådana komplikationer.

Mot denna bakgrund rekommenderar Läkemedelsverket att

  • patienter med ökad risk för hjärtkärlsjukdom inte bör behandlas med coxiber
  • patienter utan hög risk för magtarmblödning inte bör behandlas med coxiber
  • behandling med coxiber endast bör övervägas hos patienter med hög risk för magtarmblödningar, dvs exempelvis patienter som fått magtarmblödning vid behandling med äldre antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID). Sådana patienter kan dock även behandlas med NSAID med tillägg av magsårsskyddande läkemedel till exempel misoprostol eller protonpumpshämmare.

 
Patienter som behandlas med coxiber rekommenderas att vid nästa läkarkontakt diskutera sin behandling. Coxiber används framför allt för symtomlindring av ledbesvär och en kort tids uppehåll av behandlingen med dessa läkemedel kan ske utan risk, även om försämring av symtomen kan inträffa. Receptfria smärtstillande alternativ finns att tillgå på apotek.

På den svenska marknaden är coxiberna Arcoxia, Bextra, Celebra och Dynastat godkända för försäljning (Dynastat endast för korttidsbruk mot smärtor efter operationer).
 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies