Vioxx och Vioxx Akut dras från marknaden

den 1 oktober 2004

Merck Sharp & Dohme Sweden AB har idag meddelat att man med omedelbar verkan drar tillbaka alla former av läkemedlet Vioxx (rofecoxib) från världsmarknaden samt avbryter alla läkemedelsstudier där behandling med Vioxx ingår. Skälet för indragningen är att en klinisk studie visat en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke vid långtidsbehandling med Vioxx jämfört med placebo (sockerpiller). Vioxx används framför allt vid smärta och ledsjukdom. Patienter som står på Vioxx idag rekommenderas kontakta sin läkare för byte till annan behandling.

Vioxx är ett antiinflammatoriskt läkemedel, en sk. selektiv COX-2-hämmare. Läkemedlet har funnits på den svenska marknaden sedan 1999 och används framför allt för behandling av smärta och ledbesvär. Merck Sharp & Dohme har idag meddelat läkemedelsmyndigheterna i Europa att resultaten i en klinisk studie, APPROVe omfattande 2600 patienter med polyper i tjocktarmen där Vioxx-behandlingen jämfördes med placebo, visat på en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke efter mer än 18 månaders behandling. Vioxx gavs i dosen 25 mg dagligen. Studiens resultat har lett till att företaget beslutat dra tillbaka Vioxx från alla marknader.

Beslutet innebär att försäljningen från apotek upphör från och med 2004-10-01. Patienter som behandlas med Vioxx uppmanas därför kontakta sjukvården för byte av behandling. Patienter som ingår i kliniska prövningar rekommenderas kontakta prövningsansvarig läkare för ytterligare information.

På marknaden finns även ett antal närbesläktade läkemedel. Dessa är Celebra, Bextra, Dynastat och Arcoxia. Det går inte i nuläget att säkert avgöra om dessa läkemedel kan medföra samma typ av risk. Innan ytterligare data föreligger uppmanas patienter som behandlas med dessa närbesläktade läkemedel att tillsvidare avstå från kontinuerlig långtidsbehandling.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies