Abilify kan öka risken för stroke hos demenspatienter

den 8 februari 2005

Läkemedel mot psykoser har i vissa fall använts för att minska oro och förvirring hos demenspatienter.
Läkemedelsverket har tidigare informerat om att behandling med de båda antipsykotiska läkemedlen Zyprexa (olanzapin) och Risperdal (risperidon) ökar risken för stroke hos äldre patienter med demens.

Nu har det visat sig att även det antipsykotiska läkemedlet Abilify (aripiprazol) ökar risken för stroke hos demenssjuka patienter.

Informationen kommer från tre kliniska studier där äldre patienter (medelålder 84 år) med psykos relaterad till Alzheimers demens behandlades med Abilify i tio veckor.

Abilify är inte godkänt för behandling av psykos och/eller beteendestörningar i samband med demenssjukdom. Om demenspatienter behandlas med Abilify bör behandlingen omprövas.

Läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb informerar nu läkare om de nya uppgifterna.

Texten i produktresumén (motsvarande FASS-text) och i bipacksedeln håller på att uppdateras i samarbete med den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA (European Medicines Agency).

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies