Alla varor som innehåller efedrin klassas som läkemedel

den 7 september 2005

Sedan den 1 september 2005 omfattas samtliga varor som innehåller efedrin eller efedraextrakt av läkemedelslagen. De varor med innehåll av efedrin och efedraextrakt som inte är godkända som läkemedel blir därmed olagliga att sälja.

Efedrin förekommer i ett antal receptbelagda godkända läkemedel, bland annat i några hostmediciner.

Efedraalkaloider (främst efedrin men även andra närbesläktade alkaloider) kan utvinnas ur örter tillhörande Ephedra-släktet (”Ma huang”) och ur örten Sida cordifolia. Efedrin kan också tillverkas på syntetisk väg. Tabletter som innehåller rent efedrin eller växtextrakt säljs som bantningsmedel/ ”fettförbränningsmedel” och som uppiggande medel, bland annat via hemsidor på Internet.

Efedrin stimulerar det sympatiska nervsystemet och det centrala nervsystemet. Biverkningar och effekter av överdosering motsvarar överstimulering av det sympatiska nervsystemet: blodtrycket höjs och pulsen ökar. Vid användning av höga doser efedrin för viktminsknings- och prestationshöjande ändamål, d.v.s. för preparat som inte varit läkemedel, finns rapporter om allvarliga biverkningar som har satts i samband med dessa effekter.

Centrala effekter kan vara oro, ångest, darrningar och sömnlöshet. Om efedrin kombineras med andra stimulantia, till exempel koffein, kan detta medföra att biverkningar kan uppkomma vid lägre doseringar än för efedrin enbart.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies