Angående nya medel mot huvudlöss

den 12 september 2005

Så här i början av höstterminen är det högsäsong för huvudlössen ute på skolor och förskolor. Vi får en hel del frågor om de lusmedel som finns på marknaden, men kan tyvärr inte alltid ge någon information. Detta beror på att alla lusmedel som finns att tillgå inte klassas som läkemedel. Vissa medel, som bland annat säljs på Apoteket, är istället medicintekniska produkter. De omges av ett helt annat regelverk än läkemedel.

Läkemedelsverket har ingen tillgång till dokumentation för dessa produkter och vi har heller ingen möjlighet att granska eller uttala oss om medlens effekt. Vi råder därför alla som har funderingar kring dessa medel att fråga efter dokumentation och information hos försäljaren eller tillverkaren.

De läkemedel som finns mot huvudlöss är Prioderm (kutan lösning och schampo), Nix schampo och Tenutex. I första hand rekommenderar vi Prioderm kutan lösning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies