Angående poliovaccin och apnjureceller

den 14 april 2005

TV-programmet ”Tema: Virus och smitta - Hur uppstod aids?” i SVT lördagen den 9 april 2005 innehöll ett inslag som gav intrycket av att de poliovacciner som används idag tillverkas i celler som tas direkt från apnjurar. Detta stämmer inte för de poliovacciner som numera används i Sverige.

I Sverige används så kallade inaktiverade poliovacciner. Barn vaccineras vid 3, 5 och 12 månaders ålder (med kombinationsvacciner, som även innehåller andra vacciner) samt vid fem år. Vid behov ges senare ytterligare påfyllnad, t.ex. inför resa till länder där polio fortfarande förekommer. Sedan allmän poliovaccination införts i Sverige på 1950-talet försvann sjukdomen helt efter några år.

De poliovacciner (och de poliokomponenter som ingår i vissa kombinationsvacciner) som är godkända i Sverige är tillverkade med hjälp av så kallade Veroceller. Veroceller är en kontinuerlig cellinje som ursprungligen kommer från en apa (1962), men som sedan dess odlats i laboratorium helt utan apor. Verocellinjen är välkarakteriserad och har genomgått flera tester som visat att den inte innehåller några virus som kan vara farliga för människor.

Kontrollen av poliovaccin vad avser kontaminering med andra virus är rigorös och överföring av smitta från moderna vacciner har inte påvisats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies