Angående tillgången på Trilafon i depåform

den 9 december 2005

Företaget Schering-Plough meddelade den 5 december 2005 Läkemedelsverket att Trilafon dekanoat för tillfället inte finns att tillgå på grund av tillverkningsproblem. Trilafon enantat kommer att avregistreras den 28 februari 2006 men har redan tagit slut.

Trilafon finns godkänt för injektion både som enantat (sedan 1974) och som dekanoat (sedan 1987). Läkemedlen är godkända för behandling av schizofreni, schizofreniform psykos, paranoid och manisk psykos samt schizoaffektivt syndrom. Trilafon dekanoat är det som används till det stora flertalet patienter.

Det är för närvarande oklart om Sverige kommer att få tillgång till Trilafon från andra länder.

Om en total brist på Trilafon skulle uppstå och behov av depåneuroleptikum föreligger, finns flera andra depåneuroleptika att tillgå. Dosering utifrån potens hos ingående substans måste beaktas. Vid byte av preparat rekommenderas skärpt observans på såväl utebliven effekt som uppträdande av biverkningar.

Trilafon finns fortsatt att tillgå i tablettform för de patienter som kan behandlas på detta sätt.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies