Astma är kontraindikation vid behandling med ögondroppar innehållande icke-selektiva betablockerare

den 14 november 2005

Att betablockerare kan ge astmabesvär alternativt förvärra astmasjukdom är känt. Behandling med icke-selektiva betablockerare, även i form av ögondroppar, är kontraindicerad vid astmasjukdom.

En patient i 60-årsåldern, tidigare rökare, med glaukom och känd astmasjukdom, behandlades med ögondroppar innehållande icke-selektiva betablockerare och hade också behandling mot astma. Patienten drabbades av ett allvarligt astmaanfall med påverkan på cirkulationen. Återupplivningsförsök misslyckades och tecken på allvarlig luftvägspåverkan kunde senare konstateras. Troligen hade patienten inte tagit astmaläkemedlen enligt ordination. Förekomst av andra sjukdomar och/eller intag av andra läkemedel framgår ej.

Ovanstående beskrivning och utfall kan förklaras av att patienten hade försämrad astma, eventuellt pga. icke tillräcklig medicinering, tidigare varit rökare och hade sannolikt en övre luftvägsinfektion. Behandling med ögondroppar innehållande icke-selektiv betablockerare kan ha varit utlösande faktor till det allvarliga tillståndet.

Läkemedelsverket vill på detta sätt påminna om att astma är en kontraindikation vid förskrivning av icke-selektiva betablockerare även i form av ögondroppar.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies