Atenolol och högt blodtryck (hypertoni)

den 9 februari 2005

Betablockerare är en grupp läkemedel som bland annat används mot högt blodtryck. De verkar genom att få hjärtat att slå lugnare och samtidigt minska kraften i hjärtslagen.

I höstas publicerades en vetenskaplig artikel som ifrågasatte om det betablockerande läkemedlet atenolol var lämpligt för behandling av högt blodtryck (hypertoni). Författarna hade analyserat fyra forskningsstudier och kommit fram till att atenolol inte hade någon positiv verkan när det gällde att förebygga hjärtinfarkt eller dödsfall till följd av hjärtinfarkt. De hade dock funnit en viss positiv effekt när det gällde att förebygga stroke (slaganfall).

Även om analysen inte ger tillräckligt underlag för att påstå att atenolol inte hjälper mot sjukdom eller död till följd av hjärt-kärlsjukdom eller stroke, saknas tillräckliga fakta för att specifikt rekommendera atenolol framför andra betablockerande läkemedel vid högt blodtryck. Samma brist på underlag gäller dock alla betablockerande läkemedel. I dagsläget går det alltså inte att rekommendera någon speciell betablockerare framför de övriga.

Läkemedelsverket och SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) kommer nu tillsammans att försöka utföra analyser som ska ge ett bättre underlag till rekommendationer för enskilda betablockerande läkemedel.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies