Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner

den 27 oktober 2005

Förekomsten av invasiva svampinfektioner har ökat de senaste decennierna. Rekommendationerna omfattar såväl jäst- som mögelsvamp och tar bland annat upp diagnostik, val av farmakologisk behandling och när det kan vara motiverat att behandla profylaktiskt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies