Disipal (orfenadrinhydroklorid) avregistreras - tillgången redan begränsad

den 12 juli 2005

Yamanouchi Pharma har beslutat att dra tillbaka Disipal från marknaden från och med den 1 augusti 2005 på grund av låg försäljning. Tillgången på läkemedlet är redan nu begränsad.

Läkemedlet används för behandling av parkinsonism och läkemedelsutlösta extrapyramidala symtom.

I första hand rekommenderas förskrivning av godkända läkemedel ur samma läkemedelsgrupp, Akineton (biperiden) och Pargitan respektive Pargitan mite (trihexyfenidyl)

För patienter som inte tolererar ovanstående läkemedel eller där behandling av annat skäl ej är lämplig kommer orfenadrinhydroklorid att, i begränsad omfattning, finnas tillgängligt för licensförskrivning. Härvid kan preparat som innehåller orfenadrinhydroklorid men har annat handelsnamn komma att expedieras.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies