EMEA avslutar säkerhetsgenomgång av coxiber

den 27 juni 2005

Läkemedelsverket har vid upprepade tillfällen under det senaste året publicerat ny information om biverkningar av coxiber. En genomgång av säkerheten har nu avslutats i europasamarbetet.

Perifer arteriell kärlsjukdom har nu tillkommit som kontraindikation (dvs. läkemedlet skall ej användas) vid behandling med coxiber. Sedan tidigare är hjärt/kärlsjukdomar såsom angina pectoris (kärlkramp), hjärtinfarkt, hjärtsvikt (NYHA-klass II-IV) samt stroke kontraindicerade.

För alla coxiber införs varning för överkänslighetsreaktioner och sällsynta men allvarliga hudreaktioner. Vanligen inträffar dessa reaktioner under den första behandlingsmånaden. Risken bedöms vara ökad för patienter med tidigare läkemedelsallergi.

Den tidigare påbörjade utvärderingen av speciellt kardiovaskulär säkerhet för vissa äldre NSAID-läkemedel (smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel) fortsätter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies