Förlikning om anställningstvist

den 8 juni 2005

Läkemedelsverket har träffat en förlikning med en kvinna angående en anställningstvist. Kvinnan har varit engagerad av Läkemedelsverket i ett uppdrag som syftade till att skaffa information om hur läkemedel används vid missbruk. Informationen är en av flera källor som ligger till grund för klassificering av läkemedel. - Vi väljer att informera om denna förlikning eftersom kvinnans arbete för Läkemedelsverket har uppmärksammats i media, säger Gunnar Alvan, generaldirektör vid Läkemedelsverket i Uppsala.

I april 2005 uppmärksammades verksledningen på oklarheter i ett projekt som en enhetschef ansvarade för. En internutredning tillsattes, och uppdraget avbröts liksom kontraktet med kvinnan. I internutredningen framkom uppgifter som utgjorde grund för bedömningen att åtalsanmäla chefen som beställt uppdraget. Misstanken gäller trolöshet mot huvudman och handlar om hur mannen hanterat medel inom ramen för projektet. I samband med det valde mannen att säga upp sin anställning vid Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket ansåg att kvinnan som engagerats i uppdraget arbetade som fristående konsult. Till grund för hennes engagemang fanns ett tidsbegränsat uppdragskontrakt. Kvinnan hävdade emellertid att hon haft en anställning vid Läkemedelsverket. Hon vände sig därför via sin advokat till Läkemedelsverket med anspråk på ersättning för att hon ansåg sig ha blivit uppsagd på felaktiga grunder.

- Vi medger att det har begåtts fel. I det aktuella fallet följdes inte den policy och de riktlinjer som ligger till grund för rekrytering, säger Gunnar Alvan.

Förlikningen har skrivits under av parterna. Kvinnan erhåller lön och semesterersättning motsvarande det belopp hon skulle ha fått fram till sista september i år, då uppdraget skulle ha avslutats. Därutöver erhåller hon ett skäligt ekonomiskt skadestånd. Totalt uppgår ersättningen till 400 000 svenska kronor.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies