Fortsatt reglerad handel med läkemedel - dagens lagstiftning gäller

den 31 maj 2005

EG-domstolen har i dag avkunnat sin dom i det så kallade Bringwellmålet, som har bäring på det svenska apoteksmonopolet. Domen innebär att formerna för apoteksmonopolet måste förändras. Detaljhandel med läkemedel utan tillstånd är fortfarande förbjudet.

I EG-domstolens dom slås fast att formerna för apoteksmonopolet måste förändras. Apotekets system för urval av läkemedel ska anpassas så att det klart framgår vilka urvalskriterier som Apoteket ska tillämpa för sitt sortiment. Apotekets urvalsbeslut ska också kunna överklagas.

- Domen innebär att det fortfarande är olagligt att sälja läkemedel, inklusive receptfria läkemedel, för andra aktörer än Apoteket, säger Gunnar Alvan, Läkemedelsverkets generaldirektör. För Läkemedelsverkets del sker ingen förändring, vår roll blir att fortsatt värna om den lagstiftning som gäller.

Läkemedelsverket följer nu regeringens arbete med att se över det statliga monopolet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies