Fosamax och utbytbarhet

den 25 maj 2005

Läkemedelsverket fattade den 2 mars 2005 beslut om utbytbarhet för produkter innehållande alendronat.

Läkemedelsverket fattade den 2 mars 2005 beslut om utbytbarhet för produkter innehållande alendronat. Beslutet fattades utifrån en bedömning av medicinsk likvärdighet och avsåg följande produkter:

Alendronat tablett 10 mg
Alenat, tablett 10 mg Arrow Generics Ltd
Alendronat TEVA, tablett 10 mg  Teva Generics Sweden AB
Fosamax, tablett 10 mg Merck Sharp & Dohme BV
Fosamax, tablett 10 mgOrifarm AB

  

Alendronat tablett 70 mg
Alenat Veckotablett, tablett 70 mgArrow Generics Ltd
Fosamax Veckotablett, tablett 70 mgMerck Sharp & Dohme BV
Fosamax Veckotablett, tablett 70 mg  Orifarm AB


Beslutet överklagades av Merck Sharp & Dohme (MSD). Den juridiska konsekvensen blev att Läkemedelsverkets beslut avseende MSD:s två produkter inte trädde ikraft. Under tiden för den rättsliga prövningen eller till dess att ytterligare generika eller parallellimporterade produkter tillförs grupperna kommer de därför ha följande utformning:

Alendronat tablett 10 mg
Alenat, tablett 10 mg  Arrow Generics Ltd
Alendronat TEVA, tablett 10 mgTeva Generics Sweden AB
Fosamax, tablett 10 mg  Orifarm AB

  

Alendronat tablett 70 mg
Alenat Veckotablett, tablett 70 mg  Arrow Generics Ltd
Fosamax Veckotablett, tablett 70 mgOrifarm AB


Om en förskrivare på ett recept anger Fosamax kan apoteket välja Fosamax från Orifarm (parallellimport) eller MSD. Väljer apoteket Fosamax Orifarm kan byte ske mot ett generika i aktuell utbytesgrupp. Fosamax Orifarm kan däremot inte expedieras då den för närvarande inte tillhandahålls. Vill förskrivaren förhindra utbyte kan det ske genom att skriva Fosamax + företagsnamn och sedan signera i rutan ”Får ej bytas ut”.

Vid förskrivning av elektroniska recept avses alltid en förpackning från ett specifikt företag. Vissa journalsystem har inte Fosamax Orifarm såsom valmöjlighet då denna inte tillhandahålls. Förskrivs Fosamax MSD kan farmaceuten av juridiska skäl inte göra något utbyte, utan kontakt med läkare, eftersom Fosamax MSD idag inte finns med i utbytesgrupperna.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies