Frågor och svar från MRFG och EMEA

den 23 september 2005

MRFG har nu publicerat ett Question & Answers-dokument som belyser olika frågor om tillämpning av de nya reglerna i övergången mellan gammal och ny lagstiftning.

MRFG:s rekommendationer rör i främsta hand produkter i den ömsesidiga och decentrala proceduren men följs i allmänhet av myndigheterna även för nationellt registrerade produkter. Undantag kan dock förekomma.

  • Questions and Answers on the implementation of the new Legislation  (september 2005)

 
Även EMEA har publicerat ett sådant dokument för produkter som följer den centrala proceduren

  • Practical considerations on the impact of the new pharmaceutical legislation on Marketing Authorisation Applications via the Centralised Procedure and Centrally Authorised Medicinal Products for Human Use
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Externa länkar

 EMEA: Practical considerations on the impact of the new pharmaceutical legislation on Marketing Authorisation Applications via the Centralised Procedure and Centrally Authorised Medicinal Products for Human Use

 MRFG: Questions and Answers on the implementation of the new Legislation

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies