Godkännandebevis ersätts av godkännandebrev

den 4 november 2005

Från den 11 november kommer de godkännandebevis som tidigare skickats till sökande företag att ersättas av godkännandebrev.

Från och med 11 november 2005 kommer godkännandebrev med relevanta bilagor att skickas till sökande när Läkemedelsverket har godkänt en ny ansökan, ändringsansökan som avser indikation eller dosering eller ansökan om ändrad legal status.

Dessa brev ersätter de godkännandebevis som tidigare utfärdats.

Sådana godkännandebrev kommer också att skickas till sökande vid förnyat godkännande och godkännande av parallellimport.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies