Inskränkt indikation på grund av upphävd karenstid

den 15 november 2005

Xylocain och Xylocain adrenalin injektionsvätska kommer från den 18 november 2005 att vara godkänt endast för behandling av häst och hund (ej nöt, får och get). Xylocain viskös 20 mg/mL oral lösning kommer från den 18 november 2005 att vara godkänt endast för behandling av häst och hund (ej nöt och svin). Rompun injektionsvätska och Narcoxyl injektionsvätska kommer från den 18 november 2005 att vara godkänt endast för nöt, häst, hund och katt (ej får). För andra djurslag än de godkända är det dock möjligt att använda läkemedlen enligt kaskadprincipen om det inte finns andra valmöjligheter.

Bakgrunden till Läkemedelsverkets beslut är följande.
En förutsättning för att ett läkemedel till livsmedelsproducerande djur skall kunna vara godkänt är att det finns fastställda karenstider för läkemedlet. Karenstider fastställs av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har beslutat att upphäva karenstiderna för djurslagen nöt, får och get, samt för mjölk, för veterinärläkemedlet Xylocain (lidocain). Dessutom upphävs karenstiderna för djurslaget får för veterinärmedicinska läkemedlen Rompun (xylazin) och Narcoxyl (xylazin)*. Skälet till Livsmedels-verkets beslut är att lidokain saknar fastställt MRL-värde** för nöt, får, get och svin, samt att xylazin saknar MRL-värde för får.

*Nr VL: 10, Livsmedelsverket beslutar om ändring av karenstid i ärende dnr 620/05, 2005-03-17
**Maximalt tillåten resthalt av läkemedel i livsmedel.

Med anledning av de upphävda karenstiderna har Läkemedelsverket beslutat att läkemedlen fortsättningsvis enbart skall vara godkända för följande djurslag.

LäkemedelGodkännandet omfattar
Xylocain 5 mg/mL, injektionsvätska häst, hund
Xylocain 10 mg/mL, injektionsvätska häst, hund
Xylocain 20 mg/mL, injektionsvätska häst, hund
Xylocain adrenalin 10 mg/L+5 microgram/mL, injektionsvätskahäst, hund
Xylocain Viskös 20 mg/mL, oral lösning häst, hund
Rompun vet, injektionsvätska, 20 mg/mLnöt, häst, hund, katt
Narcoxyl vet, injektionsvätska, 20 mg/mL nöt, häst, hund, katt

 

Xylocain, Rompun och Narcoxyl kommer fortsättningsvis att kunna användas för behandling av andra djurslag i enlighet med den så kallade kaskadprincipen, Jordbruksverkets föreskrifter om val av läkemedel vid behandling av djur (SJVFS 2001:116, C22). Vid sådan användning gäller enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel (LIVSFS 2005:3, H65) att, om fastställd karenstid för djurslaget eller behandlingssättet saknas, en karenstid på minst 28 dygn för slakt och minst 7 dygn för mjölk tillämpas.

Observera att ändringarna gäller från den 18 november 2005 även om det under en period kan förekomma att förpackningar lämnas ut där karenstiderna inte ändrats.

För ytterligare information angående karenstidsbedömningen hänvisas till Livsmedelsverket.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Externa länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies