Ketamin narkotikaklassat

den 5 juli 2005

Sedan den 1 juli 2005 är läkemedelssubstansen ketamin klassificerat som narkotika. Orsaken är bl.a. ett ökat antal signaler om missbruk. Narkotikaklassningen innebär speciella restriktioner vad gäller bl.a. import och export av substansen.

Ketamin används främst för induktion och underhåll av anestesi vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp. Ketamin bör endast administreras under uppsikt och i närvaro av anestesiolog. Någon förskrivning till patient sker ej.

Antalet signaler om missbruk av substansen ketamin har ökat kraftigt under framförallt våren 2005. Ketamin är idag klassificerat som narkotika i bl.a. Belgien, Frankrike, Irland, Grekland och USA.

Regeringen har genom förordning föreskrivit om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika att substansen ketamin skall införas under rubriken "smärtstillande medel”. Innebörden av förordningen är således att ketamin klassificeras som narkotika.

Förordningen trädde i kraft den 1 juli. Ketamin skall tillhöra svensk narkotikaförteckning IV och som en följd därav kommer import- och exportcertifikat krävas för substansen. Föreskriften om förteckningar över narkotika (LVFS 1997:12, omtryckt genom LVFS 2000:7 och därefter ändrad genom LVFS 2001:4, 2002:4 samt 2004:2) har genom LVFS 2005:5 kompletterats med ketamin.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

     
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies