Kompletterande utredning av säkerheten för Reminyl

den 21 januari 2005

Galantamin (Reminyl) är ett läkemedel som används för att lindra symtomen vid Alzheimers demens. I två nya vetenskapliga studier, där man undersökt om läkemedlet även kan användas mot så kallad ”mild kognitiv störning” – vilket skulle kunna vara ett förstadium till demens – tyder preliminära resultat på en ökad dödlighet hos patienter som fick läkemedlet.

Totalt fick cirka 1 000 patienter behandling med galantamin och 1 000 patienter fick placebo (sockerpiller). Studierna genomfördes i Australien, Argentina, USA, samt flera europeiska länder, och pågick i två år.

En första analys av resultaten har visat att totalt 15 patienter som fick galantamin har avlidit, jämfört med 5 patienter som fick placebo.

Ännu har man inte hunnit gå igenom hela patientmaterialet, därför anses resultaten än så länge vara preliminära.

I tidigare studier har man undersökt effekterna av galantamin under upp till sex månader, vid behandling av Alzheimers demens. I dessa studier sågs ingen ökad dödlighet hos patienter som fick galantamin, jämfört med placebo.

Läkemedelsverket genomför nu en förnyad utredning av Reminyl tillsammans med övriga europeiska läkemedelsmyndigheter.

I avvaktan på resultatet från utredningen avråder Läkemedelsverket från behandling med Reminyl mot andra sjukdomar än Alzheimers demens. Läkemedelsverket rekommenderar att patienter med Alzheimers demens behandlas och följs upp enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies