Läkemedel mot depression hos barn – ny bedömning av den europeiska läkemedelsmyndigheten

den 26 april 2005

Den europeiska läkemedelsnämnden (CHMP) har nu avslutat utredningen av säkerheten hos vissa typer av antidepressiva läkemedel när de används av barn och ungdomar. Utredningen gäller så kallade SSRI- och SNRI-preparat och i första hand om dessa läkemedel ökar risken för självmordsbeteende hos barn och ungdomar.

Resultatet av utredningen

  • Läkemedelsnämnden betonar att SSRI och SNRI inte är godkända för behandling av depression hos barn och ungdomar. De kan därför inte generellt rekommenderas för sådan behandling.
  • I särskilda fall kan behandlingen ändå bli aktuell. Då rekommenderas att läkare och anhöriga noga följer upp behandlingen och är vaksamma på tecken på självmords- och självskadande beteende samt aggressivitet. Detta gäller särskilt i början av behandlingen.
  • För att minska risken för ”utsättningsbesvär” bör behandlingen avslutas gradvis genom att dosen minskas under flera veckor till månader. Exempel på utsättningsbesvär som annars kan uppstå är oro, sömnproblem och yrsel.

Om SSRI och SNRI

Det är inte helt klarlagt hur depressioner uppstår. Forskning tyder på att depressioner kan orsakas av en obalans mellan olika så kallade ”signalsubstanser” i hjärnan. SSRI verkar genom att minska återupptaget av signalsubstansen serotonin och SNRI genom att minska återupptaget av både serotonin och noradrenalin. Genom minskat återupptag ökar halterna av dessa ämnen i hjärnan.

Pressmeddelandet från CHMP finns att läsa på den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) webbplats, se länk i högerspalten. 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies