Läkemedel testas på både män och kvinnor

den 21 december 2005

2005-12-21: Innan ett läkemedel godkänns för användning av kvinnor och män genomförs kliniska läkemedelsstudier på båda könen. Det slår Läkemedelsverket fast i den rapport man i dag överlämnar till regeringen.

Läkemedelsverket har haft regeringens uppdrag att undersöka behovet av och möjligheterna för informationsinsatser om hur eventuella könsspecifika skillnader ser ut i den dokumentation som ligger till grund för godkännanden av läkemedel.

I den rapport som man i dag överlämnar till regeringen slår Läkemedelsverket fast att innan ett läkemedel godkänns för användning av kvinnor och män prövas det på båda könen. Det är således en missuppfattning att läkemedel endast prövas på män och att kvinnor inte ingår i kliniska läkemedelsstudier.

- Den utbredda missuppfattningen om hur läkemedel testas gör att vi ser ett behov av utökad information till allmänheten, säger specialistläkare Jane Ahlqvist-Rastad. I rapporten listar vi såväl påbörjade som planerade informationsinsatser för att komma till rätta med detta.

En fråga som har diskuterats är också om läkemedelsförpackningarna ska märkas med information om att läkemedlet har prövats på kvinnor. Ahlqvist-Rastad:

- Alla läkemedel som godkänns för användning av kvinnor och män har prövats på båda könen. Resultatet av de genomförda studierna visar dessutom att skillnaden mellan hur kvinnor och män omsätter läkemedel i regel är mycket små. Vi anser därför att det inte är motiverat att märka läkemedelsförpackningar med information om att läkemedlet har utprövats på kvinnor.

Läkemedelsverket skulle heller inte enligt EG-rätten kunna ställa krav på en sådan märkning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies