Läkemedelsverket välkomnar diskussion om avgifter och ambitionsnivå

den 23 november 2005

2005-11-23: Igår överlämnade Statskontoret en översyn av Läkemedelsverkets avgifter och ambitionsnivå till vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

– Vi har tagit emot rapporten och kommer att analysera den noga inom de närmaste dagarna. Vi inser värdet av att bli granskade och välkomnar en diskussion om avgiftsnivåerna och en dialog med regeringen i dessa frågor. Avgiftsförordningen är svåröverskådlig och har inte genomgripande omarbetats på många år, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan.

Statskontoret riktar kritik mot Läkemedelsverkets ekonomistyrning.

– Vi har redan vidtagit åtgärder för att förbättra ekonomistyrningen, bland annat genom att utveckla våra prognoser och uppföljningar. Vi inser att det finns utrymme för ytterligare förbättringar, säger Gunnar Alvan.

– Statskontorets analys av vår verksamhet har kommit fram till att Läkemedelsverket har en erkänt hög kompetens inom det europeiska läkemedelssamarbetet. Vi konstaterar vidare att Statskontoret menar att Läkemedelsverkets ambitionsnivå för framtiden är rimlig och bör bestå, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan.

 

Förtydligande (2005-11-24)

Statskontorets utredning berör endast verksamhetsområdet läkemedel - medicintekniska produkter, naturläkemedel etc. berörs inte.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies